#

DOGS2017 - Digitalna obrada govora i slike

Novi Sad, 22-25. novembar 2017.

DOGS2017 je jedanaesta po redu konferencija koja prikazuje stanje istraživanja i pravce razvoja u digitalnoj obradi signala. Tradicionalno se na ovoj konferenciji predstavljaju radovi iz digitalne obrade govora, slike i biomedicinskih signala. Jedanaestu konferenciju DOGS organizuje Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, u saradnji sa: Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda, Elektronskim fakultetom iz Niša, Pokrajinskim sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost APV, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i IEEE sekcije Srbije i Crne Gore.

Jedanaesti DOGS održava se u Novom Sadu, u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, uporedo sa 4. međunarodnom konferencijom iz oblasti akustike i audio-tehnike TAKTONS 2017, koju organizuje Radio-televizija Vojvodine u saradnji sa srpskom sekcijom AES (Audio Engineering Society) i Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Sadržaj konferencije predstavljaju uvodni radovi po pozivu, radovi koji predstavljaju preglede rezultata tekućih istraživanja (obrada značajnijih radova objavljenih u periodu između dva DOGS-a), originalni, do sada neobjavljeni radovi, praktične demonstracije realizovanih aplikacija digitalne obrade signala, okrugli sto sa temama iz programskih oblasti konferencije, te predstavljanje projekata od interesa za grupe kao što su predstavnici industrije, zdravstva ili udruženja osoba sa invaliditetom.

Programske oblasti konferencije

Digitalna obrada govora: produkcija i percepcija govora, fonologija i fonetika, patologija govora, govorne tehnologije (analiza i sinteza govora, prepoznavanje govora, identifikacija i verifikacija govornika), kodovanje i prenos govora, kriptozaštita govora, redukcija šuma, digitalni sistemi za obradu govora, implementacija i primene, ostalo.

Digitalna obrada slike: kodovanje i prenos slike i videa, analiza i segmentacija slike, linearno i nelinearno filtriranje i restauracija slike, modelovanje i reprezentovanje slike, digitalne transformacije, detekcija i estimacija pokreta, multimedijalne aplikacije, implementacija i primene (komunikacije, robotika, kontrola, itd.), ostalo.

Digitalna obrada biomedicinskih signala: Obrada biomedicinskih signala i slike, primene obrade signala u medicinskoj dijagnostici, računarskoj biologiji i neurobiologiji, neuralnom i rehabilitacionom inženjerstvu, kardiovaskularnom inženjerstvu i nosivim biomedicinskm sistemima, ostalo.

Navedene oblasti i podoblasti ne isključuju prijavu i prikaz radova i iz drugih bliskih naučnih oblasti, ukoliko Programski odbor konferencije to prihvati.

#